STEHD staat als stichting voor onderwijs, onderzoek en informatie-uitwisseling in de holistische (dier)geneeskunde.

Het woord holistisch komt van het Griekse woord 'holos' dat het geheel betekent. Holistische geneeskunde houdt rekening met alle facetten die invloed hebben op het genezingsproces. Dit houdt in dat naast symptomen, ook omgevingsfactoren, voeding, mentale staat etc worden bekeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse behandel-methoden die in de praktijk succesvol zijn gebleken, zoals acupunctuur, homeopathie, kruidengeneeskunde en osteopathie. Bovendien bevestigt de praktijk de theoretische conclusies dat de combinatie van therapieën meer is dan de som der delen: men bereikt beter resultaat door de oorzaak op te sporen en van diverse kanten te benaderen.

Omdat holistische geneeskunde volop in beweging is, is gedegen wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen, onderzoeks- en behandelmethoden van groot belang. Tevens vinden wij dat de consument er op moet kunnen vertrouwen dat holistische behandelingen worden uitgevoerd door bevoegde vakmensen met verstand van zaken. STEHD zet zich hiervoor in.

Onze missie
De missie van STEHD - Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde- is: 'Het ontwikkelen, stimuleren en integreren van holistische (dier)geneeskunde in al haar facetten, door middel van onderwijs, onderzoek en informatie-uitwisseling.

We willen de kwaliteit van leven van mens en dier verbeteren en zijn ervan overtuigd dat de holistische visie daarin een bijdrage kan leveren. Deze visie willen we daarom verder ontwikkelen en de holistische therapieën - zoals acupunctuur en kruidengeneeskunde- breder toegankelijk maken binnen onze maatschappij.

Onze activiteiten
We richten ons op onderwijs en kennisverbreding, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van produkten ten behoeve van zowel de preventieve als de curatieve geneeskunde.

We stimuleren en ondersteunen onderwijs in holistische behandelmethoden, zoals acupunctuur, homeopathie, manuele therapieën en kruidengeneeskunde.

Daarnaast stimuleren we informatie-uitwisseling in de holistische diergeneeskunde van en naar (dieren)artsen, eigenaren, specialisten, therapeuten, vakverenigingen, hoefsmeden, fokkers, farmaceutische industrie, voederfabrikanten en andere betrokkenen bij het welzijn van het dier.

En we ondersteunen en organiseren wetenschappelijk onderzoek in de holistische (dier)geneeskunde.

'We nodigen u graag uit deel uit te maken van ons boeiende netwerk van holistische professionals en gezamenlijk uitwisseling van informatie en ervaringen te stimuleren.'