Donaties

 

Giften en subsidies worden besteed aan kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek in de holistische (dier)geneeskunde. Met uw gift draagt u bij aan de ontwikkeling van nieuwe holistische therapieën en technieken. STEHD wil daarbij aantonen dat holistische behandelwijzen evengoed 'evidence based' kunnen zijn.

Onderzoeksvragen waar wij ons momenteel op richten zijn:

  • Hoe effectief is de werking van een natuurlijk middel in vergelijking tot reguliere medicatie bij specifieke klachten (bijvoorbeeld maagaandoeningen)?
  • Wat zijn de behandelresultaten van chronische aandoeningen (zoals staart- en maneneczeem)?
  • Wat zijn de behandelresultaten van pijnbestrijding bij chronische aandoeningen (zoals atrose) door middel van het implanteren van goudkorrels?
  • Wat is de effectiviteit van holistische behandelwijzen en tevredenheid van eigenaren over de behandelingen?


Doneren

U kunt het werk van STEHD steunen door het doen van een gift. Dit kan structureel of éénmalig. Met uw bijdrage kunnen wij holistische diergeneeskunde verder stimuleren, ontwikkelen en integreren in onze maatschappij. Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Schenken aan STEHD is fiscaal gunstig. De belastingdienst heeft STEHD aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (de zogenaamde ANBI-status). Deze status brengt met zich mee dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van schenkbelasting en erfbelasting. Voor u als gever zijn schenkingen en giften aan ons aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en voor ons geldt dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen.

U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking via een notariële akte. Met een periodieke schenking is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Bij een jaarlijkse schenking vanaf 225 euro nemen wij de notariskosten voor onze rekening.

Meer informatie over de wettelijke regels rondom schenkingen en erfbelasting en de belastingregels ANBI kunt u vinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en op www.anbi.nl.