Onderzoek naar het effect van Gluco Balance

 
 

Onderzoek naar het effect van Gluco Balance op overgewicht en perifere insuline gevoeligheid bij pony’s.

Recent is er op de faculteit Diergeneeskunde een onderzoek verricht o.l.v. dr. Ellen de Graaf-Roelfsema naar de effectiviteit van Gluco balance bij een groep overmatig dikke en insulineresistente Shetland pony’s.

De ene helft van de groep (de testgroep) kreeg gedurende 6 weken tweemaal daags Gluco Balance en de andere helft (de controlegroep) kreeg een placebo (= een product wat uiterlijk lijkt op het te testen product, maar het niet is) op hetzelfde tijdstip. De pony’s werden gedurende het onderzoek in een schrale weide gehuisvest. De invloed op het overgewicht werd gemeten aan de hand van wekelijkse metingen van het gewicht, de lichaamsconditiescore, de borstomtrek, de buikomtrek, en de nekomtrek. Daarnaast werd echografisch op vaste locaties onderhuids en in de buik de mate van vetophoping gemeten. De invloed van Gluco Balance op de perifere insuline gevoeligheid werd voorafgaande aan de proef en direct na afloop bepaald door middel van een intraveneuze suikertolerantietest.

De testgroep vertoonde na 6 weken een significante vermindering van de borst- en buikomtrek, en ook een vermindering van de echografische vetophoping op de ribben in vergelijking met de start van het experiment. De controlegroep toonde bij deze metingen geen veranderingen in de loop van het experiment.

Zowel de controle als de testgroep toonden geen verbetering in perifere insuline gevoeligheid na 6 weken.

Een eerdere pilot-studie in Wageningen resulteerde al in een significante afname van omvang en vet.

Verder onderzoek wordt gestart naar het werkingsmechanisme van de Gluco balance, zodat kan worden onderbouwd op welke wijze dit middel leidt tot de aangetoonde vermindering van de onderhuidse vetstapeling.

Bron: NMLHealth.com, april 2013